Broker obsługujący   |   logo TC broker

Naszym celem jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa.

Asysta w szkodach

Kontakt z zaangażowanymi stronami w zakresie szkód transportowych:

 • Ustalenie miejsca oględzin uszkodzonego ładunku,
 • Organizacja oględzin uszkodzonego ładunku (ewentualnie dalsze zagospodarowanie uszkodzonego ładunku),
 • Ustalenie roli podmiotów występujących w sprawie - nadawca / odbiorca / przewoźnik umowny / przewoźnik faktyczny (tj. podmiot uprawniony do składania reklamacji, fracht powrotny, konieczność sporządzenia protokołu szkody - pismo),
 • Wysyłka pisma do odbiorcy dot. niezgłoszenia szkody niejawnej, z informacją o braku zasadności składania roszczeń z tym związanych,
 • Weryfikacja otrzymanych roszczeń (podmiot uprawniony, dokumenty źródłowe uzasadniające rozmiar oraz wysokość szkody).

Kontakt z zaangażowanymi stronami w zakresie szkód komunikacyjnych:

 • Koordynacja obiegu dokumentów pomiędzy:
  • klientem, a Zakładem Ubezpieczeń
  • klientem, a warsztatem
 • Koordynacja procesu przebiegu likwidacji szkody do czasu ostatecznej decyzji Zakładu Ubezpieczeń,
 • Przekazywanie informacji o szkodach właściwym podmiotom, m.in. firmom leasingowym, bankom,
 • W przypadku szkód zagranicznych pomoc przy obsłudze likwidacji, ustalanie reprezentanta Zakładu Ubezpieczeń w Polsce.

image