Broker obsługujący   |   logo TC broker

Naszym celem jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa.

Prowadzenie regresów - prowadzenie postępowania regresowego

Asistans24.pl sp. z o.o.

Jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić stan faktyczny sprawy (po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji lub na podstawie uzyskanej dokumentacji w trakcie likwidacji szkody), a także udzielić rzetelnej informacji o możliwościach dochodzenia swoich praw wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.
image