Broker obsługujący   |   logo TC broker

Naszym celem jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa.

Wykonywanie oględzin, inspekcji

Asistans24.pl sp. z o.o.

Oględziny specjalisty w przypadku uszkodzenia ładunku W ubezpieczeniach transportowych jedną z najistotniejszych kwestii decydujących o sukcesie rozumianym jako zapobieżenie lub minimalizacja rozmiarów powstałego zdarzenia szkodowego jest czas reakcji ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli po powiadomieniu przez kierowcę o kłopotach, które zaczynają się po otwarciu pojazdu w miejscu dostawy towaru lub po wypadku na drodze. Przykłady pokazują, że tylko tam gdzie podjęto natychmiastowe działanie, jest szansa na minimalizacje szkody.

Do takich działań zaliczyć możemy:

  • przybycie na miejsce zdarzenia,
  • zebranie materiału dowodowego, wykonanie zdjęć w celu wyjaśnienia okoliczności powstania zdarzenia,
  • aktywne uczestnictwo w ustaleniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów,
  • przeprowadzenie wywiadów ze świadkami zdarzenia, kierowcami i innymi osobami,
  • współpraca z policją, strażą pożarną, itp.
  • współdecydowanie o przeprowadzeniu akcji ratowniczych,
  • przeprowadzenie kalkulacji powstałej szkody, poniesionych kosztów,
  • współuczestniczenie w ewentualnej utylizacji ładunku,
  • sporządzenie raportu szkodowego na potrzeby ubezpieczyciela lub innego zaangażowanego podmiotu.
Przeprowadzenie wskazanych czynności daje szansę i możliwość eliminacji szkody w ogóle lub minimalizacji jej rozmiarów. Niedoceniane obecnie ryzyko wznowienia polisy ubezpieczeniowej w sytuacji wystąpienia znacznej szkody może całkowicie zakłócić na długi czas działanie przewoźnika.
image